Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

29 grudnia 2015 r., odbyła się  XII, w tej kadencji, sesja Rady Powiatu Legnickiego. Sesję rozpoczęła i przewodniczyła jej Stanisława Pakos Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego.

Podczas posiedzenia Radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Janinę Mazur - Starostę Legnickiego

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymali:  Tadeusz Walkowiak z okazji 35-lecia pracy zawodowej,  Krzysztof Zając z okazji 25-lecia pracy oraz  Roman Zając z okazji 20-lecia. Cała trójka to pracownicy Referatu Gospodarczego naszego Starostwa.

W Legnickim Schronisku Młodzieżowym odbył się finał Regionalnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Przez cały miesiąc do organizatorów  napływały szopki i stajenki betlejemskie z całej Polski. W piątek, 18 grudnia, poznaliśmy werdykt Jury, a wybór nie był łatwy, trzeba było bowiem wybrać tę najpiękniejszą spośród  180 nadesłanych prac.

Za wybitne osiągnięcia edukacyjne, uzyskane w roku szkolnym 2014/2015, stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 otrzymały dwie uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie: Martyna Duda z Technikum Ekonomicznego i Aleksandra Najda z Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 15 grudnia, w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. W uroczystości wręczenia stypendium uczennicom PZS towarzyszyli Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu oraz Mariusz Kowalczyk Dyrektor PZS.

W dniu wczorajszym, 8 grudnia, odbyła się XI w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Była to sesja nadzwyczajna, podczas której Radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Wicestarosty Legnickiego oraz rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego. Dokonali również wyborów nowego Wicestarosty, jak również Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego.

zdjęcie nr 1

 

 

 

Zapraszamy na premierę Etiudy Teatralno-filmowej "Pociąg do Miłkowic"– Siedliska. Premiera tej niezwykłej etiudy filmowo- teatralnej odbędzie się 13 grudnia 2015r. o godz. 1600 w Sali GOKIS w Siedliskach.

Serdecznie zapraszamy!!