Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

zdjęcie nr 1

 

W dniu 28 października 2015 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Janusza Mikulicza – wieloletniego Wójta Gminy Kunice, Posła RP VI kadencji, Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatu Legnickiego. Mszy żałobnej, odprawionej w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach, przewodniczył biskup Marek Mendyk. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli najbliżsi, mieszkańcy powiatu legnickiego, posłowie, samorządowcy w tym władze powiatu legnickiego: Krzysztof Sowiński – Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, Janina Mazur – Starosta Legnicki, Aleksander Kostuń - Wicestarosta, Kazimierz Burtny – Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Warchoł – Sekretarz Powiatu, powiatowi radni oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Legnicy. Trumna z ciałem wieloletniego gospodarza Gminy Kunice spoczęła na cmentarzu parafialnym w Kunicach.

zdjęcie nr 1

Młodym brydżystom z Gminy Miłkowice- Adamowi Pigulskiemu i Maciejowi Racewiczowi, którzy wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów sportowych złożyła Janina Mazur Starosta Legnicki.

zdjęcie nr 1

13-letni uczniowie: Adam Pigulski i Maciek Racewicz wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, które odbywały się w Starachowicach, w dniach 24-27 września 2015r.

Chłopcy rozegrali 5 rund po 10 rozdań. Po pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie byli najlepsi, w czwartej zaliczyli spadek na miejsce piąte, w piątej – dostali się na podium – zajęli III miejsce.

zdjęcie nr 2

W dniach 15-16 października br. w Hotelu Qubus (QubusHotel) odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Organizatorem spotkania geodetów, samorządowców było Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy, przy współudziale Starosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, którzy powitali uczestników przybyłych z terenu całego kraju. Wśród gości byli przedstawiciele m. in. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie - Grażyna Skołbania, Aneta Seremet oraz Jerzy Zieliński, Wojewody Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Alicję Meusz, Marszałka Województwa Dolnośląskiego w osobie Geodety Województwa Roberta Pajkerta.

zdjęcie nr 1

Wicewojewoda Dolnośląski Joanna Bronowicka podczas uroczystości podsumowującej Dni Kultury Kresowej, które odbyły się po raz XIV w Legnicy uhonorowała Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę pracowników jednostek powiatowych: Panią Grażynę Laurowską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pana Zdzisława Filipowicza Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

zdjęcie nr 1

 

Jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej w Rzeszotarach świętowała 70 urodziny. Podczas obchodów jubileuszu druhowie otrzymali życzenia, gratulacje i podziękowania. Uroczystości były okazją nie tylko do poświęcenia i zaprezentowania nowego sztandaru jednostki, ale również do wspomnień i podsumowania działalności. Z okazji jubileuszu życzenia oraz słowa podziękowań wszystkim strażakom złożyła Janina Mazur Starosta Legnicki.