Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniu wczorajszym, 8 grudnia, odbyła się XI w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Była to sesja nadzwyczajna, podczas której Radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Wicestarosty Legnickiego oraz rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego. Dokonali również wyborów nowego Wicestarosty, jak również Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego.

zdjęcie nr 1

 

 

 

Zapraszamy na premierę Etiudy Teatralno-filmowej "Pociąg do Miłkowic"– Siedliska. Premiera tej niezwykłej etiudy filmowo- teatralnej odbędzie się 13 grudnia 2015r. o godz. 1600 w Sali GOKIS w Siedliskach.

Serdecznie zapraszamy!!

 

 

zdjęcie nr 1

Serdecznie zapraszamy do Legnickiego Pola, do Piwnicy benedyktynów, na wystawę pt. ”Bo sztuka jest w nas”. Wystawa odbędzie się 13 grudnia br. Będzie można ją oglądać już od godziny 1200. O godzinie 1600 organizatorzy – Adrian Pożoga mieszkaniec Gminy Legnickie Pole oraz GOKiS z Legnickiego Pola- zapraszają na koncert zespołu „Kto Ma Czas”. Grupa wykonuje muzykę etniczną z elementami muzyki ilustracyjnej. W aranżacjach wykorzystuje wiele rodzajów bębnów i instrumentów rytmicznych. Podstawowy skład zespołu tworzą Adam Biegański i Patryk Kmieć. Wystąpią z zaproszonymi gośćmi. Między 1600 a 1630 odbędzie się konkurs. Organizatorzy zapowiadają, że aby wziąć w nim udział wystarczy przyjść. Do wygrania własna karykatura.

Z okazji zdobycia, przez Kamila Mroczkowskiego, brązowego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy zwycięski zawodnik i trener Klubu Champion Chojnów Powiat Legnicki Arkadiusz Lewandowski odwiedzili starostwo, by osobiście z rąk Starosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Członka Zarządu Powiatu Kazimierza Burtnego odebrać gratulacje i drobny upominek. W spotkaniu udział wziął także inny utalentowany młody bokser - Łukasz Niemczyk, klubowy kolega Kamila.

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS/HIV, w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy na temat tej choroby i sposobach jej zapobiegania. W konkursie wzięło udział blisko 50 uczniów, którzy mieli za zadanie rozwiązać test z 30 pytaniami. Pytania zostały przygotowane przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy i nie były łatwe. W czasie rozwiązywania na sali panowała niespotykana cisza, a na twarzach uczestników widać było pełne skupienie. Uczestnicy mieli na rozwiązanie testu 40 minut, po czym komisja konkursowa skrupulatnie sprawdziła odpowiedzi i po krótkiej przerwie było już wszystko jasne. Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Najda, drugie Wojciech Nowak, a na trzecim miejscu uklasyfikowała się Aneta Samoraj. Cała trójka otrzymała cenne nagrody ufundowane przez starostę legnickiego Janinę Mazur.

 

zdjęcie nr 1

1 grudnia br., w auli PWSZ w Legnicy, odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowane przez Oddział Okręgowy i Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Głównym punktem tej uroczystości była dekoracja Sztandaru Oddziału TPD w Legnicy niedawno ustanowionym przez Rząd RP Medalem PRIMUS in AGENDO ( Pierwszy w działaniu) przyznanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek Starostwa Powiatowego w Legnicy za aktywną działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziny oraz aktywizację zawodową młodych.