Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

XVI sesja Rady Powiatu Legnickiego odbyła się w 28 maja br.  W związku z ograniczeniami wynikającymi ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w formie wideo transmisji. Wszystko z troską o zapewnienie bezpieczeństwa Radnym i pracownikom Starostwa. Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w sesji wzięło 17 Radnych. Wszyscy Radni słyszeli się i widzieli. 

Z okazji Dnia Samorządowca

składamy wszystkim Pracownikom Samorządowym

najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów

w realizacji zadań samorządowych

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dziękujemy za wspólną troskę i działania

na rzecz rozwoju lokalnej społeczności,

a także za trud i poświęcenie

z jakim Państwo służycie mieszkańcom.

Grafika: róże

Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

herb: powiat legnicki Z dniem 1 czerwca 2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Legnickiego, z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Zarządzenie nr 58/2020 Starosty Legnickiego (przejdź).

26 maja – Dzień Matki

W tym szczególnym dniu, wszystkim Mamom,

za poświęcenie, troskę i okazywane uczucia,

pragniemy złożyć życzenia wielu lat zdrowia

oraz miłości i szacunku od swoich pociech.

Życzymy również wielu powodów do radości i zadowolenia,

spełnienia najskrytszych marzeń

oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Grafika: róże

Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

Starosta Legnicki Adam Babuśka zwołał 25 maja br. kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie 20 maja br. odbyło się zebranie zespołu wspierająco-aktywizującego. Celem spotkania było bezpieczeństwo i rekomendacje dla placówek dziennego pobytu, związane z wprowadzeniem kolejnego etapu powrotu do normalności w czasie epidemii COVid-19. W związku z tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 24 maja br. umożliwia wznowienie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy.

Nie oznacza to, że w tym terminie jednostka będzie już funkcjonować.

Współpracujemy