Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Finał Szlachetnej Paczki 2018 w Chojnowie, podobnie jak w roku ubiegłym,  został zorganizowany  w dniach 8-9 grudnia na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się już dużo prędzej – mówi dyrektor Poradni dr Celina Witkowska. Lider całego  projektu dla Chojnowa  – pan Paweł Grabek przychodził do naszej placówki kilkukrotnie. Chciał mieć pewność, że wszystko będzie zapięte na przysłowiowy  „ostatni guzik”. Widać było jego  bardzo duże zaangażowanie w tę szlachetną akcję.

6 grudnia, jako to w mikołajki bywa, tradycyjnie już, do Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku zajechał Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Wszystkich mieszkańców i pracowników obdarował cukierkami. W zamian otrzymał uściski i uśmiechy radości na twarzach obdarowanych.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legnicy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).

Minęło właśnie 20 lat od pierwszego posiedzenia Zarządu Powiatu Legnickiego, które odbyło się 4 grudnia 1998 roku. Warto przypomnieć czym zajmował się ówczesny Zarząd Powiatu i osoby, które wchodziły w jego skład. Zarząd Powiatu Legnickiego na pierwszym posiedzeniu obradował w składzie: Mieczysław Kasprzak - Starosta Legnicki, Franciszek Chyła - Wicestarosta, Edward Bekaluk - Członek Zarządu, Zbigniew Borkowski - Członek Zarządu, Antoni Samborski - Członek Zarządu.

W Starostwie Powiatowym w Legnicy odbył się pierwszy w tej kadencji Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego. Spotkanie samorządowców z naszego powiatu miało na celu zapoznanie się nowo wybranych gospodarzy gmin oraz władz samorządowych powiatu legnickiego.

Przedświąteczna atmosfera wkrótce zawita do budynku starostwa i będzie okazją do dokonania zakupów bożonarodzeniowych  ozdób. W dniach od 12 do 18 grudnia br. w holu budynku starostwa mieszkańcy  Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu będą prezentować bombki, aniołki, stroiki i wiele innych  świątecznych artykułów, wykonanych własnoręcznie.

 Serdecznie zapraszamy!!

Współpacujemy