Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniu 20.11.2019 r., na chojnowskim Cmentarzu Komunalnym odbyła się uroczystość oznaczenia grobu Juliusza Poźniaka. W uroczystościach udział wziął Członek Zarządu Powiatu Legnickiego Krzysztof Sowiński wraz z Dyrektor Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Elżbietą Iwanicką. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, a wśród nich: Hans Joachim Kuhnert (wnuk Pana Poźniaka), Burmistrz Miasta Jan Serkies, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Skowroński, Radna Krystyna Czapska, Naczelnik Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Wojciech Trębacz, Dyrektor Powiatowego Zespołu SzkółChojnowie Mariusz Kowalczyk, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie Mariusz Garbera, ks. Dziekan Marek Osmulski, Kombatanci.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu władz Powiatu Legnickiego składamy wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej i trudnej pracy przynosi zadowolenie i satysfakcję.
 
Wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej składamy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wiary i wytrwałości zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

Bukiet kwiatów

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń

Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy oraz Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego TPD Kazimierza Pleśniaka, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń oraz Radna Powiatu Legnickiego Jolanta Bekaluk-Pyrz wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i 75-lecia na Dolnym Śląsku, który odbył się w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście. Wśród nich Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr. Tadeusz Samborski oraz Parlamentarzyści i ich przedstawiciele.

W czwartek, 14 listopada 2019 odbyła się X sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 31 października 2019 r. przedstawionego przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli na rok 2020, które przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Smęt.

W dniu 13-11-2019 r.  dokonano uroczystego otwarcia rodzinnego Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej, którego dyrektorką jest Pani Renata Pinczuk-Brymerska.   Głównym inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był Pan Kazimierz Burtny - były Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego. W uroczystościach udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka wraz z Sekretarz Dorotą Kiełb, w imieniu Posła Adama Lipińskiego reprezentantka Biura Poselskiego, ksiądz Dziekan Tadeusz Dąbski, Sponsorzy oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Na hali sportowej w Legnickim Polu w dniu 6.11.2019 r. został rozegrany Powiatowy Halowy Turniej piłki nożnej chłopców do lat 14, z udziałem 4 zespołów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu i Szkoły Podstawowej w Spalonej.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Powiat Legnicki, Gmina Legnickie Pole, Powiatowe Zrzeszenie „LZS” w Legnicy i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu. Turniej sędziowali Adam Szymańczyk i Zygmunt Nedwidek.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonała Wicestarosta Legnicki - Janina Mazur.