Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Przedświąteczna atmosfera zawitała do budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy. Pierwsze świąteczne dekoracje, 5 grudnia, w holu na parterze wystawiły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu , natomiast w dniach 6 i 7 grudnia br., można będzie nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich opiekunów.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 45 niepełnosprawnych osób. Głównym celem ŚDS jest rehabilitacja i usamodzielnienie uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach akceptacji, bezpieczeństwa i samozadowolenia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym. Dzięki pozyskaniu przez władze powiatu legnickiego środków finansowych na termomodernizację i remont pomieszczeń, podopiecznym znacząco poprawią się warunki pobytu w Domu. Uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu odbyło się w miniony piątek 2 grudnia. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, radni powiatowi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legnickiego: Stanisława Pakos i Grzegorz Gapski, Jan Krawczyk Członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Burtny Etatowy Członek Zarządu Powiatu, władze kościelne parafii chojnowskich oraz ojciec Alojzy Kosobucki proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja, Biskupa (Miry) z Kamieńca Podolskiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta oraz w imieniu Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wanda Gołębiowska dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

 

24 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy, odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Legnickiego. Podczas posiedzenia Radni podjęli sześć uchwał, w tym w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021”, przyjęcia „Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017 – 2021”.

 

W holu głównym Starostwa Powiatowego w Legnicy można podziwiać ekspozycję pokonkursowych prac, uczestników XV edycji Konkursu Plastycznego i Fotograficznego "Chrońmy Przyrodę Ojczystą". Do biura legnickiego oddziału TPD, które było organizatorem konkursu wpłynęło ponad 500 prac plastycznych i 100 zdjęć. Jury w składzie : Janina Stasiak- krytyk, historyk sztuki, Dariusz Czekaj - historyk sztuki, Joanna Czabajska - członek Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja", Franciszek Grzywacz- artysta fotografik, Alina Tarnawska- animator kultury w TPD nagrodziło i wyróżniło 50 prac plastycznych oraz 13 prac fotograficznych. Podsumowanie konkursu miało miejsce w dniu 15 listopada br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy.

Z okazji obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 70-lecia Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku, w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu legnickiego z krwiodawcami z naszego regionu. Spotkanie było okazją nie tylko do rozmów, ale także pogratulowania i podziękowania najbardziej zasłużonym krwiodawcom. Rekordzistą pod względem ilości oddanej krwi jest Pan Zbigniew Ostrouch, który do tej pory oddał 62 lity krwi, niewiele mniej bo 59 litrów ma na swoim koncie Pan Henryk Piwowarski, a 58 litrów krwi oddał Pan Marian Wójcik .

Nadchodzą wyjątkowe i najpiękniejsze w roku dni - Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy przeżyć je w gronie najbliższych, kultywując staropolskie obyczaje i smakując tradycyjnych potraw. W oczekiwaniu na ten magiczny czas zapraszamy Państwa na przedświąteczne spotkanie w niepowtarzalnym miejscu i atmosferze.

Współpracujemy