Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

kolędy

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach . Festiwal ma formę konkursu i odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 r. od godz. 1000 w siedzibie GOKiS w Siedliskach 6 . Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać pocztą, osobiście w siedzibie biura GOKiS lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 stycznia 2016 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań minionego roku. W sobotę 16 stycznia br. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie spotkali się samorządowcy, przedstawiciele klubów i szkół z powiatu legnickiego biorących udział w Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych i Mieszkańców Wsi w 2015 roku. Zmagania sportowców w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi organizowane są od 2006 r, głównie dzięki finansowemu wsparciu powiatu legnickiego.

W Legnickim Polu powstały drugie w naszym powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pierwsza tego rodzaju placówka funkcjonuje od wielu lat w Chojnowie. W uroczystym otwarciu w Legnickim Polu, uczestniczyli władze powiatu legnickiego: Janina Mazur Starosta Legnicki oraz Krzysztof Sowiński Wicestarosta. Podopieczni z Legnickiego Pola to mieszańcy gminy o małym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracują w czterech grupach, a zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 800 do 1600.

Koniec roku jest okazją do podsumowania tego co było i tego, co chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Z tej okazji, podczas uroczystego spotkania, podziękowania za sumienną i dobrą pracę w roku 2015 oraz życzenia pomyślności, zdrowia i obfitości pracownikom wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu i ich rodzinom złożyli: Janina Mazur - Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński – Wicestarosta Legnicki, Kazimierz Burtny – Członek Zarządu Powiatu.

30 grudnia 2015 roku pożegnaliśmy, odchodzącą na zasłużoną emeryturę, Stanisławę Dziak - pracownicę Wydziału  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Podziękowania za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków i wieloletnią pracę zawodową złożyli w imieniu władz samorządowych powiatu legnickiego: Janina Mazur -Starosta Legnicki, Kazimierz Burtny- Członek Zarządu, Stanisław Warchoł - Sekretarz Powiatu, Jolanta Kaleta Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Krystyna Boberek – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

29 grudnia 2015 r., odbyła się  XII, w tej kadencji, sesja Rady Powiatu Legnickiego. Sesję rozpoczęła i przewodniczyła jej Stanisława Pakos Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego.

Podczas posiedzenia Radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Janinę Mazur - Starostę Legnickiego