Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkania szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wałbrzychu.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektów „Zdobycie dolnośląskiego rynku pracy" poprzez nabycie kwalifikacji w projektach „Aktywni, samodzielni, zatrudnieni” oraz „Stawiam na aktywność i edukację”, których założeniem jest wsparcie w postaci szkoleń zawodowych i płatnych staży dla osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożoną ofertą osoby zainteresowane. Bliższe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie zawarte są w załączniku.


Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty
serdeczne życzenia i wyrazy uznania. Doceniając wysiłek wkładany
w wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy,
zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie oraz rozwój
oświatowy, życzymy dużo zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń,
satysfakcji z pracy na rzecz edukacji i wychowania młodego pokolenia
oraz pomyślności w życiu osobistym.


Przewodniczący Rady Powiatu 
Starosta Legnicki
Aleksander Kostuń Janina Mazur

zdjęcie nr 1Już po raz XV odbędą się Legnickie Dni Kultury Kresowej, organizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” oraz wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki. Artyści, z koncertem zatytułowanym „Polsko moja”, odwiedzą miejscowości z całego regionu legnickiego, gościć również będą na terenie naszego powiatu. Tegoroczne Dni Kultury Kresowej odbędą się w dniach 14 – 23 października. W czasie trwania całej imprezy poza koncertami odbędzie się szereg spotkań, a każdy z nich stanie się okazją do wzruszających chwil z kulturą i sztuką, tworzoną przez Polaków i ich przyjaciół mieszkających na byłych obszarach Rzeczpospolitej.

Mimo niesprzyjającej pogody 283 zawodników, z 10 szkół podstawowych i z 7 gimnazjów z terenu powiatu legnickiego, wystartowało w Powiatowych Jesiennych Biegach Przełajowych. Tegoroczne zawody rozgrywane w ramach rywalizacji Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi zorganizowane były w Rui. Otwarcia zawodów młodych biegaczy dokonał Krzysztof Sowiński - wicestarosta legnicki. Obecny był także Paweł Gregorczuk - wójt Gminy Ruja, Joanna Stenzel-Chomiak - dyrektor Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Rui i Grażyna Jóźwik - sekretarz Rady Powiatowej Z „LZS” w Legnicy. Zmagania młodych biegaczy bacznie obserwował sędzia główny zawodów Paweł Szkotny.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Współpracujemy