Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zapraszają na otwarcie wystawy Regionalnego Przeglądu Szopek Bożonarodzeniowych TPD w Legnicy.

Otwarcie wystawy nastąpi 16 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, w Zamku Piastowskim, w holu na II piętrze. Wystawę będzie można oglądać codziennie, w terminie do 15 stycznia 2017 r.

W dniu 14 grudnia br., w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Z mocy podpisanego w 2001 roku porozumienia, jest to komisja wspólna dla obu jednostek samorządowych. W jej skład wchodzą: Starosta Legnicki i Prezydent Legnicy jako współprzewodniczący, po jednym radnym z Rady Miejskiej Legnicy i Rady Powiatu Legnickiego, dwie osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy oraz trzy osoby powołane przez Prezydenta i Starostę, a także prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego.

W Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, odbył się finał konkursu pn. "PREWENCJA TEATRALNA”, którego organizatorem był Wydział ds. Nieletnich i Patologii KMP w Legnicy. W konkursie wystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych z Chojnowa, Krotoszyc oraz z Legnicy. Prewencja teatralna ma na celu zmobilizowanie młodzieży do przedstawienia na deskach teatru, poprzez swoją ekspresję, problemów jakie ich dotyczą w codziennym życiu: narkotyki, alkohol, przemoc rówieśnicza.

W sali Strzegomskiego Centrum Kultury podsumowano XVII Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi i Miast, których organizatorem jest Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu. Rolę gospodarza pełnił z-ca burmistrza Strzegomia -Wiesław Witkowski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli min: Poseł na Sejm RP - Katarzyna Mrzygłocka oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego, oraz działacze Ludowych Zespołów Sportowych.

W klasyfikacji Powiatów zwyciężył Powiat Oławski, a w klasyfikacji Gmin- Gmina Oława.

Nasz Powiat zajął 9 miejsce – na 26 sklasyfikowanych Powiatów (podobnie jak w roku ubiegłym), wyprzedzając Powiat Polkowicki (14 m), Powiat Głogowski (17 m ), Powiat Złotoryjski (23 m) i Powiat Jaworski( 22 m)

9 grudnia br. w Legnicy, z udziałem samorządowców z gmin powiatu legnickiego oraz wybitnych naukowców, pod patronatem starosty legnickiego Janiny Mazur odbyła się konferencja pod nazwą „Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na złożu 'Legnica' - zamknięta sprawa czy realne zagrożenie?” Konferencję w sprawie złóż węgla brunatnego w rejonie Legnicy zorganizowała Fundacja "Rozwój Tak - Odkrywki Nie". Wprowadzenie do konferencji przypomniało przyczyny, przebieg i wynik referendum z 27.09.2009r. przeciw planom budowy kopalni odkrywkowej na złożu węgla brunatnego „Legnica”.

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był organizatorem konferencji podsumowującej obchody Roku Henryka Sienkiewicza - ,,Bo wszyscy z Sienkiewicza jesteśmy…”, która odbyła się 8 grudnia 2016 roku, w Warmątowicach Sienkiewiczowskich.

Współpracujemy