Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

 

Z okazji Światowego Dnia Chorego
obchodzonego 11 lutego
wszystkim Pacjentom, Osobom Chorym i Ich Opiekunom życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej pogody ducha.
Życzenia kierujemy również do osób sprawujących opiekę nad chorymi.
Lekarzom, Pielęgniarkom, Opiekunom i wszystkim Osobom, które z oddaniem zajmują się chorymi, przekazujemy wyrazy uznania i wdzięczności.

Bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

Logo kampanii 4UInformujemy Państwa, że Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi kampanię społeczną „4U!”. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi.

Informacja o kampanii znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 4u.tpcoe.gov.pl.

Wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu legnickiego spotkali się 06 lutego br.  na Konwencie Wójtów i Burmistrzów. Posiedzenie otworzył i prowadził Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. W obradach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa, Wójt Gminy Miłkowice Dawid Stachura, Sekretarz Gminy Legnickie Pole Mariola Kądziela, a także  władze powiatu:  Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, a także Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Patryk Perchaluk oraz Marek Walczak Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Plakat

 Czego życzyłby sobie Jan Paweł II na 100. Urodziny? Jaki prezent od Polaków ucieszyłby go najbardziej? A czy Ty chcesz mu coś ofiarować?

Jana Pawła II dużo bardziej niż stawianie pomników cieszyło podejmowanie wszelkich nowych pomysłów i inicjatyw, zarówno charytatywnych, modlitewnych, edukacyjnych czy artystycznych.

5 lutego br. w centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy odbyły się XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne, nad którymi Patronat Honorowy objął Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Uroczystego otwarcia Prezentacji dokonał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów. dr Helena Babiuch, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów.

Wyjątkowy Jubileusz obchodził 31 stycznia br. DPS Prząśnik w Brenniku. Uroczystość 40-lecia istnienia placówki była okazją do podsumowań, gratulacji i spotkań po latach.

Współpracujemy