Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

24 czerwca br. laureaci powiatowego konkursu literackiego „Nasza ziemia nasz dom –pamiętnik pokoleń” byli gośćmi starosty legnickiego Janiny Mazur.

Na uroczystym spotkaniu podsumowującym wyniki konkursu, w którym wzięli udział laureaci, ich rodzice, starosta legnicki Janina Mazur, etatowy członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny, wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, wręczono nagrody ufundowane przez Powiat Legnicki. Spotkanie zaszczycił swoją osobą dr Tadeusz Samborski członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” wraz z Ugniewską Marią członkiem tegoż Stowarzyszenia. „Krajobrazy” stawiają sobie za cel pielęgnowanie polskości na dawnych Kresach Wschodnich oraz propagowanie w Polsce ich historii oraz wiedzy o ich współczesności.

Jestem z Was, młodzi ludzie, bardzo dumny, że chcecie pielęgnować idee i tradycje pamięci o Kresach. Pomimo młodego wieku wykazujecie wielka dojrzałość patriotyczną i swoim udziałem w konkursie chcieliście ocalić od zapomnienia tak ważne wątki historyczne, jak bezcenne wspomnienia swoich dziadków, pradziadków i innych członków rodziny, przybyłych na te ziemie przed 70 laty. Dziękuję za to Wam i Waszym Rodzicom, że ich trud wychowawczy zaowocował tak piękną, patriotyczną postawą młodego pokolenia – mówił Tadeusz Samborski, gratulując laureatom ich zwycięstwa.

Konkurs został ogłoszony z okazji 70 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Jego ideą było po pierwsze zmobilizowanie młodzieży do poznania bądź pogłębienia wiedzy o historii własnego pochodzenia, po drugie, zgromadzenia jak największej ilości wspomnień osadników i informacji o losach rodzin przybyłych na Ziemie Odzyskane w latach 40.

Zwycięzcy konkursu w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce

„Baku” – Jakub Sokół, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie klasa V;

II miejsce

„Bartek 13” – Bartłomiej Styczyński, Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Mikołaja Kopernika

w Prochowicach, klasa V

III miejsce

„Arnika” - Natalia Biszczak, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu, klasa VI.

Gimnazja:

I miejsce

„Gall Anonim 991110” – Aleksandra Jania, Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego

w Legnickim Polu, klasa III

II miejsce

„Lily” – Justyna Foryś, Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Chojnowie, klasa III

III miejsce

„Aneta” – Aneta Marciniszyn, Gimnazjum Nr 2, im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, klasa III.

Nagrodą główną w obu kategoriach były rowery, za zajęcie drugiego miejsca laureaci otrzymali tablety, za trzecie miejsce aparaty fotograficzne. Dr Taduesz Samborski ufundował dodatkowe nagrody dla młodych pisarzy, a były nimi książki o tematyce patriotycznej.