Drukuj

Do pobrania:

  1. zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 

Załączniki:

  1. dokument potwierdzający zbycie pojazdu;
  2. dokument tożsamości;
  3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta

 

Dodatkowe informacje.

Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może stanowić podstawy do zgłoszenia o jego zbyciu. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu może być przyjęte dopiero w chwili zbycia pojazdu przez komis na rzecz nowego właściciela, którego dane umieszcza się w oświadczeniu o zbyciu pojazdu.

 

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

 

Opłata skarbowa:

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

Przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie, po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wpis stosownej adnotacji w dowodzie własności pojazdu.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna: