Drukuj

Do pobrania:

  1. Zawiadomienie
  2. Pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany danych dotyczących mas i nacisków osi.

 

Załączniki:

  1. dowód rejestracyjny;
  2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
  3. oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
  4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
  5. dowód tożsamości
  6. pełnomocnictwo.

 

Informacja dodatkowa:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

 

Opłaty:

54,50zł – za wydanie dowodu rejestracyjnego

Nie pobiera się opłat za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego.

 

Opłata skarbowa:

17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpisanie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna: