Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane realizacją zadań publicznych do konsultacji dotyczących przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013”.

Poniżej zamieszczamy projekt uchwały oraz formularz ankiety i prosimy o składanie wypełnionych formularzy w terminie do 27 września 2012 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pok. 202, przesłanie drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica lub elektroniczną na adres e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.'

Do pobrania:

Konsultacje zakończone

Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013” został poddany konsultacjom zgodnie z zapisami Uchwały Nr 83/304/2012 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

W terminie od 20 września do 27 września br. podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu „Programu”. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji w zakresie form współpracy, jak i planowanych do realizacji zadań w roku 2013.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.