Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

W dniu 31 stycznia 2013 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2013 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 7 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2013 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1) Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku IX Regionalny Turniej Kręglarski Domów Pomocy Społecznej 4.200,00 1.000,00 1.000,00
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy XI Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 580,00 500,00 500,00
3) Powiatowe Zrzeszenie „LZS” Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi 4.936,00 4.000,00 3.000,00
4) Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA” Chojnów „Turniej Taekwondo Chojnów dla Dzieci” 7.650,00 6.000,00 1.000,00
5) Uczniowski Klub Sportowy „TORA” XI Wiosenny Turniej Dzieci w Karate - Prochowice 2013 10. 660,00 2.000,00 500,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, dofinansowania nie otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „TORA” na realizację zadania publicznego pn. X Letni Turniej Dzieci w Karate- Prochowice 2013 i na realizację zadania publicznego pn. X Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży WKF - Prochowice 2013

Po przeprowadzeniu kontroli formalnej do oceny merytorycznej nie została dopuszczona następująca oferta:

- Klub Jeździecki „Jaroszówka” - załączniki nie spełniają wymogów ważności;