Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przypomina, że w dniu 23 maja 2013 r. mija termin składania ofert w V naborze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku.

W ramach V naboru przewiduje się dofinansowanie zadań nr I oraz III konkursu, czyli następujących działań:

I. Równościowe zarządzenia kapitałem ludzkim – projekty wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzenie równościowe kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III sektora na Dolnym Śląsku.

III. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych, ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że środki finansowe przeznaczone w 2013 roku na finansowanie zadanie nr II – Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku uległy już wyczerpaniu.

Pełne ogłoszenie konkursowe dostępne na stronie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

http://www.umwd.dolnyslask.pl/