Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

 

Kierownictwo Starostwa Powiatowego

Kadra kierownicza Imię i nazwisko Nr pokoju Kontakt
Starosta Legnicki Adam BABUŚKA 202 76-72-43-560
(sekretariat)
Wicestarosta Legnicki Janina MAZUR 202
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krzysztof SOWIŃSKI 208 76-72-43-400
(sekretariat)
Sekretarz Powiatu Grzegorz ROGOS 208
Skarbnik Powiatu Marta PŁOSIŃSKA 339 76-72-43-405

Wydziały w Starostwie Powiatowym

Nazwa wydziału
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Finansowy
Geodeta Powiatowy
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych
Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego
Wydział Dróg i Mostów
Referat Administracyjny
Wydział Remontowo-Gospodarczy
Referat Informatyki
Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta w Legnicy Pl. Słowiański 8
Biuro Audytu i Kontroli
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego