Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach UMWD, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się na „Karcie zgłoszenia kandydata..”, (załącznik nr 1), do której należy dołączyć oświadczeniem kandydata o niekaralności, wyrażeniu zgodny na kandydowanie, oraz przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 5 sierpnia 2014 roku:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Słowackiego 12–14 albo w Kancelarii Ogólnej – Filii we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 7-9, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego” lub;
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UWMD) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53–238 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania kierować proszę do Andrzeja Stachowiaka, tel. 71 770 41 36, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..