Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 1. Janina Mazur (radna)- Przewodnicząca Zarządu
 2. Krzysztof Sowiński (radny)- Zastępca Przewodniczącego
 3. Kazimierz Burtny (spoza rady)- Członek
 4. Stanisława Pakos (radna)- Członek
 5. Jan Krawczyk (radny)- Członek

Zadania zarządu powiatu

 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
 4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.