Drukuj

Do pobrania:

  1. wniosek o rejestrację pojazdu
  2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o wydanie wtórnika utraconego, zniszczonego dowodu rejestracyjnego

Załączniki:

  1. dowód rejestracyjny
  2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli upłynął termin ważności badania technicznego
  4. dowód tożsamości
  5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub przez prokurenta,

Opłaty:

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu rejestracyjnego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna: