Drukuj

WYMAGANE DOKUMENTY

Szczegółowe informacje dotyczące:

  1. wymaganych dokumentów i załączników,
  2. wysokości opłat oraz numery rachunków bankowych na które należy dokonać wpłat

 umieszczone są przy poszczególnych procedurach z zakresu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej oraz wyrejestrowania pojazdu.

 MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie : https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help .

 INFORMACJA DODATKOWA

Korzystanie z elektronicznego sposobu składania wniosku o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową, wyrejestrowanie pojazdu oraz wydanie prawa jazdy uwarunkowane jest posiadaniem przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego – kwalifikowanego lub profilu zaufanego .

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil zaufany można uzyskać w :

 1. Urząd Skarbowy, ul. Najświętszej Marii Panny 3, 59-220 Legnica;
Centrala: (76) 8511-511
Sekretariat: (76) 85115 00
(76) 862 36 49
fax: (76) 851 15 01
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych , ul. Wł. Grabskiego 26, 59-220 Legnica
tel. (76) 876 40 00
fax (76) 876 42 35

 Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez organ rejestrujący, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

 W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku złożonego drogą elektroniczną, zweryfikowanego pozytywnie przez organ rejestrujący, określają przepisy o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PiK zalecane są poniższe parametry:

Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie

Zalecane parametry dla zdjęcia:

Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:

Zalecane parametry dla pozostałych załączników:

 TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 PODSTAWA PRAWNA