Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Patronatem Honorowym Starosty Legnickiego mogą zostać objęte imprezy, uroczystości i wydarzenia mające związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w ustawie o samorządzie powiatowym oraz sprzyjające promocji powiatu, zdrowia, rozwojowi edukacji, sportu, turystyki, kultury.

Zasady przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Legnickiego określa REGULAMIN SPRAWOWANIA PATRONATU HONOROWEGO  STAROSTY LEGNICKIEGO, będący załącznikiem do Zarządzenia  Nr 9/2015 Starosty Legnickiego z dnia  22 stycznia 2015r.

Do pobrania:

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator wydarzenia. Wniosek w formie pisemnej powinien być dostarczony, nie później niż na  miesiąc przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia,  na adres:

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1,  59-220 Legnica

Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest  do umieszczenia na materiałach promocyjnych: herb lub logo powiatu.

Sprawy z zakresu Patronatu Honorowego  prowadzone są przez Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 72 43 567.