Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118) na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania kulturowo- integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych, dzieci z domów dziecka z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z terenu powiatu legnickiego ”

W dniu 16 marca br. do Starostwa Powiatowego w Legnicy wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Spotkania kulturowo- integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych, dzieci z domów dziecka z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z terenu powiatu legnickiego”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Legnicy, na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu w zakładce: organizacje pozarządowe/ dotacje pozakonkursowe/2015.

Zgodnie z art.19a. ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać: w sekretariacie pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, do dnia 2 kwietnia br. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu listu do urzędu).

W załączeniu