Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

9 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 17/65/2015 w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania i zlecono jego wykonanie.
Sprawę prowadzi Wydział Edukacji i Spraw społecznych.

Do pobrania: