Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

23 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr .19/73/2015 w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po rozpatrzeniu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolejarz, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „W kolejowy deseń” i nie zlecono jego wykonania z powodu braku środków budżetowych.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Do pobrania: