Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

ogłasza nabór wniosków na następujące formy:

Zapraszamy pracodawców oraz bezrobotnych do udziału w programie!

Więcej informacji można uzyskać w PUP ul. Andersa 2, 59-220 Legnica: