Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W całym kraju, w związku z 90. rocznicą śmierci Władysława Stanisława Reymonta, odbywają się Obchody Reymontowskie'2015 czczące pamięć wielkiego Polaka, pisarza, patrioty i pierwszego Noblisty Niepodległej Polski. Władze samorządowe Województwa Dolnośląskiego również podjęły inicjatywę, proponując wykorzystanie tej okazji do nadawania imienia Władysława Stanisława Reymonta instytucjom kultury, bibliotekom, placówkom edukacyjnym i innym społecznym przedsięwzięciom funkcjonującym w społeczno–kulturalnym obszarze Dolnego Śląska.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkiego rodzaju pomysłów i inicjatyw mogących przyczynić się do wzbogacenia programu Obchodów Reymontowsich '2015 i przekazywanie stosownych informacji do Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy. Będą one uwzględniane w prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kalendarium wojewódzkich Obchodów Reymontowskich '2015.

Władysław Stanisław Reymont to postać o bogatym życiorysie. Był jednym z siedmiorga dzieci stosunkowo zamożnego i ambitnego organisty z parafii tuszyńskiej. Matka, pochodząca ze zubożałej szlachty krakowskiej, posiadała talent do opowiadania. Pisarz ukończył Warszawską Szkołę Niedzielno-Rzemieślniczą jako czeladnik w zawodzie krawieckim, gdzie podczas końcowego egzaminu zaprezentował uszyty przez siebie frak. Jako osiemnastolatek przyłączył się do wędrownej trupy aktorskiej. Był świadkiem zapoczątkowanej w styczniu 1905 roku rewolucji, która w ówczesnym Królestwie Polskim zebrała ogromne krwawe żniwo i po ogłoszeniu przez Cara Mikołaja II „manifestu konstytucyjnego” opisał swoje obserwacje m.in. w tekście „Kartki z notatnika” w 45 numerze Tygodnika Ilustrowanego.

Wiersze tworzył od około 1882 roku, lecz zadebiutował dopiero w roku 1892 kiedy to złożył jedną ze swoich nowel oraz część korespondencji na ręce Ignacego Matuszewskiego do warszawskiego „Głosu”. Zdobywał sławę przez lata wydając nowele, które później zostały zebrane w tomach „Spotkanie”, „Sprawiedliwie”, „W jesienną noc”, „Krosnowa i świat”. Był członkiem Ligi Narodowej czynnie zaangażowanym w politykę. W 1924 roku, jako pierwszy w niepodległej Polsce otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść ”Chłopi”.

Zmarł w grudniu roku 1925. Jego ciało pochowano w alei Zasłużonych na cmentarzu powązkowskim serce natomiast wmurowano w filarze kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża w Warszawie.