Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie gościł uczestników Powiatowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia „LZS” w Legnicy. W zjeździe licznie uczestniczyli delegaci członków zwyczajnych Powiatowego Zrzeszenia oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym władz Powiatu Legnickiego.

Wśród gości zaproszonych obecni byli min. Pan Krzysztof Sowiński -Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, Pani Janina Mazur -Starosta Legnicki, Pan Jan Krawczyk -Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, Pan Henryk Babuśka -Wójt Gminy Legnickie Pole i Pan Jan Serkies -Burmistrz Miasta Chojnów.

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu było reprezentowane przez Pana Leszka Noworola -Zastępcę Przewodniczącego Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.

Na wniosek Powiatowego Zrzeszenia „LZS” w Legnicy Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu przyznało Honorowe Odznaki LZS zasłużonym działaczom, sponsorom oraz przedstawicielom władz samorządowych z terenu Powiatu Legnickiego.

Wśród osób wyróżnionych znalazła się Pani Janina Mazur – Starosta Legnicki, która została uhonorowana Dużą Złotą Honorową Odznaką LZS.

Zjazd był też okazją do podziękowania osobom szczególnie mocno zaangażowanych w rozwój sportu w naszym powiecie. Z rąk Pani Starosty podziękowania otrzymali: Pani Stanisława Pakos (ustępującej Przewodniczącej Rady Powiatowej Z „LZS”), Pan Tadeusz Chodorowski (ustępującego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej Z „LZS”) i dla Pani Grażyny Jóźwik (ustępującego Sekretarza Rady Powiatowej Z „LZS”) - za szczególne zaangażowanie w rozwijanie działalności sportowej w Powiecie Legnickim.

Na kolejną kadencję Przewodniczącą Rady Powiatowej Z „LZS” w Legnicy ponownie została wybrana Stanisława Pakos, jej Zastępcami : Tadeusz Chodorowski i Ryszard Dulik, Sekretarzem: Grażyna Jóźwik, Skarbnikiem: Stanisław Gruszecki, członkami: Krzysztof Sowiński i Władysław Olejnik.

Delegatami na Zjazd Dolnośląski zostali wybrani: Stanisława Pakos, Grażyna Jóźwik, Krzysztof Sowiński , Janusz Cygan i Ryszard Dulik.

Współpracujemy