Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne Nie daj się grypie!
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

"Jeżeli jest król i królowa i gońcy i konie
i cztery wieże i karne szeregi piechoty,
a jeszcze biel i czerń, dobro i zło, ciemność i jasność - to jest wszystko.
To jest świat."

Andrzej Dłużniewski

14 listopada 2015 roku cały świat szachistów zmieścił się w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Ten turniej organizatorzy mogą niewątpliwe ująć już jako kolejne udane działanie, integrujące nie tylko lokalne środowisko. Zmagania szachistów promują bowiem szlachetne wzorce rywalizacji sportowej w międzynarodowej obsadzie na terenie Chojnowa, powiatu legnickiego i daleko poza jego granicami.

Otwarcia turnieju dokonał Mariusz Kowalczyk Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Kazimierz Burtny Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

W ocenie arbitra turnieju, Pana Rafała Siwika, tegoroczne zawody charakteryzowały się wysokim poziomem rozgrywek oraz wysoką frekwencją. Cieszy fakt, że z każdym rokiem przyjeżdża więcej zawodników i turniej w Powiatowym Zespole Szkół nieustająco znajduje uznanie najlepszych.

V Turniej po raz kolejny zaszczyciło swą obecnością kilku zawodników klas mistrzowskich. Grupę najbardziej utytułowanych stanowili: GM Łukasz Cyborowski, GM Vladimir Sergeeav, WGM Monika Krupa, IM Michał Luch, IM Kamil Stachowiak, IM Łukasz Butkiewicz, IM Grzegorz Łukasiewicz.

Poczynania mistrzów na szachownicach oraz ich tryumfy mogli podziwiać uczestnicy i obserwatorzy zawodów. A było wśród nich wielu bardzo młodych graczy, co otwiera piękną przyszłość dyscyplinie, a także turniejowi szachowemu w PZS w Chojnowie.

Nagrodę dla najlepszego zawodnika powiatu legnickiego Jana Biłyka wręczył Krzysztof Sowiński Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego.

Oto wyniki V Turnieju Szachowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

JUNIORZY:

I miejsce - nagroda: 300 pln i puchar - Krzysztof Łukasiewicz

II miejsce - nagroda: 200 pln i puchar - Kacper Bilczewski

III miejsce - nagroda: 100 pln i puchar - Krystian Kania

Najlepsza zawodniczka - nagroda: 500 pln oraz puchar - Monika Krupa

Klasyfikacja zwycięzców:

VI miejsce - nagroda: 200 pln - Łukasz Butkiewicz

V miejsce - nagroda: 300 pln - Vladimir Sergeev

IV miejsce - nagroda: 400 pln - Piotr Jagodziński

III miejsce - nagroda: 550 pln i puchar - Łukasz Cyborowski

II miejsce - nagroda: 650 pln i puchar - Piotr Sabuk

I miejsce - nagroda: 760 pln i puchar - Kamil Stachowiak

Zawodnicy z rankingiem Elo poniżej 2100:

I miejsce - nagroda: 200 pln - Maciej Stelmaszuk

II miejsce - nagroda: 100 pln - Kacper Grela

Zawodnicy z rankingiem Elo poniżej 1800:

I miejsce - nagroda: 150 pln - Agnieszka Babel

II miejsce - nagroda: 100 pln - Piotr Jankowiak

Organizatorzy obdarowali również nagrodami najmłodszego zawodnika i najmłodszą zawodniczkę turnieju, najstarszego zawodnika turnieju, najlepszego zawodnika turnieju, reprezentującego powiat legnicki, a także najlepszego zawodnika turnieju w barwach chojnowskiego PZS.

Wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowano trzy dodatkowe nagrody rzeczowe.