Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

zdjęcie nr 1

1 grudnia br., w auli PWSZ w Legnicy, odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowane przez Oddział Okręgowy i Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Głównym punktem tej uroczystości była dekoracja Sztandaru Oddziału TPD w Legnicy niedawno ustanowionym przez Rząd RP Medalem PRIMUS in AGENDO ( Pierwszy w działaniu) przyznanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek Starostwa Powiatowego w Legnicy za aktywną działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziny oraz aktywizację zawodową młodych.

 

zdjęcie nr 2

Dekoracji Sztandaru dokonał z upoważnienia Ministra- wicestarosta ALEKSANDER KOSTUŃ.

40 młodych wolontariuszy TPD, głównie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Legnicy, Lubina i powiatu legnickiego wyróżniono medalem TPD „ Pomocna Dłoń” i dyplomem uznania.

Po raz pierwszy przyznano tytuł i statuetkę SUPERWOLONTARIUSZA TPD . Otrzymał go uczeń Zespołu Szkól Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy - Paweł Dziopa, mieszkaniec Kunic. Z powiatu legnickiego Medal „Pomocna Dłoń”- otrzymała KAROLINA JEŻEWSKA z Bieniowic.

zdjęcie nr 3

Doceniono też dorosłych działaczy i przyjaciół TPD. Odznaki ”Przyjaciel Dziecka” z rąk prezesa Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD – Ryszarda Wacha otrzymali : Kristof Spaeth- prezes Zarządu i dyrektor generalny firmy EISBERG, Jerzy Stefaniak – z-ca Kanclerza PWSZ, ks Roman Raczak- duszpasterz chorych, Maria Kowalkowska – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy. Medale 70 – lecia TPD w Legnicy otrzymali: Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz wykładowca dr Beata Skwarek.

Zebrani wysłuchali dwóch prelekcji na temat idei wolontariatu: ks. Artura Treli oraz mgr Małgorzaty Buchli wykładowcy z PWSZ .

Uroczystość nieprzypadkowo odbyła się w siedzibie PWSZ, od 3 lat działa tam największe studenckie Koło Przyjaciół Dzieci , a kadra naukowa angażuje się w organizację konferencji naukowych o historii TPD , popularyzacji praw dziecka i przygotowuje publikacje o TPD. Okolicznościowy list gratulacyjny dla TPD i życzenia z okazji Dnia Wolontariusza przesłała Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

zdjęcie nr 4

W uroczystości wzięli udział m.in. wicestarosta- Aleksander Kostuń i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy- Grażyna Laurowska, prezes Zarządu Dolnośląskiego TPD – Ryszard Wach.

Prezes Kazimierz Pleśniak- złożył serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom TPD, samorządom i sponsorom.

zdjęcie nr 5