Drukuj

Za wybitne osiągnięcia edukacyjne, uzyskane w roku szkolnym 2014/2015, stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 otrzymały dwie uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie: Martyna Duda z Technikum Ekonomicznego i Aleksandra Najda z Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 15 grudnia, w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. W uroczystości wręczenia stypendium uczennicom PZS towarzyszyli Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu oraz Mariusz Kowalczyk Dyrektor PZS.

Po uroczystościach we Wrocławiu nasze zdolne uczennice odwiedziły Starostwo, by z rąk Starosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Wicestarosty Krzysztofa Sowińskiego odebrać gratulacje i życzenia. Warto przypomnieć, że Martyna jest również stypendystką „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat legnicki” i otrzymała stypendium Starosty Legnickiego.