Drukuj

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymali:  Tadeusz Walkowiak z okazji 35-lecia pracy zawodowej,  Krzysztof Zając z okazji 25-lecia pracy oraz  Roman Zając z okazji 20-lecia. Cała trójka to pracownicy Referatu Gospodarczego naszego Starostwa.

Jubilatom życzenia złożyli: Janina Mazur – Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński – Wicestarosta Legnicki, Kazimierz Burtny – Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Warchoł – Sekretarz Powiatu oraz Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Gospodarczego.

Jubilatom życzymy realizacji planów, zarówno zawodowych jak i prywatnych.