Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne Nie daj się grypie!
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań minionego roku. W sobotę 16 stycznia br. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie spotkali się samorządowcy, przedstawiciele klubów i szkół z powiatu legnickiego biorących udział w Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych i Mieszkańców Wsi w 2015 roku. Zmagania sportowców w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi organizowane są od 2006 r, głównie dzięki finansowemu wsparciu powiatu legnickiego.

W ramach Powiatowych Igrzysk prowadzone jest współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych, gimnazjów, klubów LZS i samorządów. W ubiegłorocznej edycji starowało blisko 1200 uczestników, z 12 szkół podstawowych, 8 gimnazjów i 7 klubów LZS z terenu powiatu legnickiego. Program współzawodnictwa składa się z: mistrzostw powiatu legnickiego w szachach, w tenisie stołowym, w warcabach, biegów wiosennych i jesiennych, halowego turnieju piłki nożnej chłopców do lat 13 i do lat 15, powiatowego turnieju piłki nożnej chłopców do lat 15 „ORLIK 2015” oraz powiatowego turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców do lat 15 „Piłkarska Kadra Czeka”.

Triumfatorami igrzysk wśród szkół podstawowych zostały: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach (120 pkt), Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach (110 pkt), Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu (75,5 pkt).

W klasyfikacji gimnazjów miejsca na podium zajęły kolejno: Gimnazjum ze Spalonej (136 pkt), Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie (126 pkt), Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach (83 pkt).

LZS „Mewa” Goliszów z wynikiem 98 pkt zwyciężył w klasyfikacji klubów wyprzedzając Klub Sportowy „JERZMANKA” Jerzmanowice (40 pkt) oraz uklasyfikowany na trzecim miejscu LZS „Krokus” Kwiatkowice - zdobywcę 20 pkt.

W zmaganiach samorządów triumfowała Gmina Kunice z 204 pkt, która wyprzedziła kolejno Gminę Chojnów (200 pkt) oraz Gminę Miejsko-Wiejską Prochowice (178 pkt).

Puchary i wyróżnienia wręczyli: Starosta Legnicki Janina Mazur, Wicestarosta Krzysztof Sowiński, Przewodnicząca Powiatowego Zrzeszenia „LZS” w Legnicy , a zarazem Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego Stanisława Pakos, Prezes Zarządu Rady Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Zygmunt Worsa.

Fundatorzy pucharów :

Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Zygmunt Worsa - Prezes Zarządu Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu, Janina Mazur - Starosta Legnicki, Stanisława Pakos - Przewodnicząca Powiatowego Zrzeszenia „LZS” w Legnicy i jednocześnie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego.

Sponsorzy Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi - 2015:

Powiat Legnicki, Fundacja KGHM Polska Miedź, Bank Spółdzielczy w Chojnowie, Firma ZAWISZA Bartosz Dziweńka, Andrzej Bobik Drukarnia UNIFOT w Chojnowie, Władysław Jamroz - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Chojnowie, Hurtownia Materiałów Budowlanych CERBUD – Złotniki, Nadleśnictwo Legnica, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Kądziołka - Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, Jan Krawczyk - Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, Jacek Mazur - Radny Powiatu Legnickiego, Beata Castañeda Trujillo - Wójt Gminy Krotoszyce, Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnów, Andrzej Pyrz - Wójt Gminy Chojnów.

Wyróżnienia indywidualne za pomoc i współpracę przy organizacji Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi otrzymali:

 • Janina Mazur - Starosta Legnicki
 • Jan Krawczyk - Członek Zarządu Powiatu Legnickiego
 • Henryk Babuśka - Wójt Gminy Legnickie Pole
 • Zdzisław Tersa - Wójt Gminy Kunice
 • Ryszard Pękała - Prorektor ds rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
 • Elżbieta Fałat - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie
 • Władysław Jmroz – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w Chojnowie
 • Maciej Cieśla - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Chojnowie ,
 • Janusz Cygan - Przewodniczący Gminnego Z LZS w Chojnowie,
 • Ryszard Dulik - Prezes klubu LZS „Mewa” Goliszów
 • Stanisław Gruszecki – Prezes klubu LZS „ZRYW” Stary Łom
 • Uroczystość uświetnił występ zespołu „Jaskółki” z Krzywej