Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
  • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

    Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

    Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

  • Inspektor Ochrony Danych

    Inspektor Ochrony Danych

    Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
    tel: 76-72-43-429
    pok. 231, piętro II
    e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
    Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
    Klauzula informacyjna – monitoring

  • Nieodpłatna pomoc prawna

    Nieodpłatna pomoc prawna

    Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

    1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
    2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

    W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

  • Miejski Rzecznik Konsumentów

    Miejski Rzecznik Konsumentów

    Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

                Urząd Miasta Legnicy,
                    pl. Słowiański 8
                    e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

     

XIII Sesję Rady Powiatu poprowadził po raz pierwszy nowy Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Po serdecznym przywitaniu wszystkich zgromadzonych oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady i jednocześnie Przewodniczącej Ludowych Zespołów Sportowych Stanisławie Pakos, która wręczyła Członkowi Zarządu Zbigniewowi Kądziołce oraz Radnemu Jackowi Mazurowi podziękowania za zaangażowanie i pomoc przy organizacji Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w roku 2015.

Dalszy przebieg sesji był zgodny z porządkiem obrad. Radni przyjęli informację o realizacji zadań powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w roku 2015, a także wysłuchali sprawozdań:

  • z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w roku 2015,
  • z działalności Komisji Statutowych Rady Powiatu Legnickiego od początku V kadencji,
  • z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Podczas Sesji przyjęto uchwały:
  • w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 przez powiat legnicki,
  • w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2016 r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
  • w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Staroście Legnickiemu Janinie Mazur, która wręczyła Dyrektorowi Wydziału Architektury i Środowiska Andrzejowi Bednarzowi podziękowania od Burmistrza Chojnowa za pomoc przy realizacji budowy miejskiego żłobka. Podziękowania od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy, z rąk Starosty Legnickiego, odebrał Paweł Żabicki – starszy specjalista Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, za włączenie się w XXII akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę- 2015”.

Współpacujemy