Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W minioną sobotę, 27 lutego, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krotoszycach gościli sympatycy tenisa stołowego, którzy rywalizowali o tytuł Mistrza Powiatu Legnickiego, w ramach rozgrywek Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Udział wzięło 68 zawodników z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice i miasta i gminy Prochowice.

Otwarcia Mistrzostw Powiatu Legnickiego w tenisie stołowym dokonał Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, jednocześnie uczestnik zawodów, – Kazimierz Burtny. W uroczystości otwarcia wzięli udział także : Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce -Wiesław Cedzidło, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach - Olga Podebry, Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Z „LZS” w Legnicy -Tadeusz Chodorowski i Sekretarz Rady PZ „LZS” -Grażyna Jóźwik.

Po zaciętej lecz sportowej rywalizacji miejsca ma podium w poszczególnych kategoriach wywalczyli:

- kategoria MŁODZIK (startowało 11 osób)

 1. Kacper Zomerfeld - Prochowice
 2. Hubert Kupczyński - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 3. Sebastian Kołbuc - SP Rosochata - gmina Kunice
 4. Filip Banaś - SP Rosochata - gmina Kunice
 5. Kornel Szostak - SP Rosochata - gmina Kunice
 6. Kamil Marszałkowski - SP Krotoszyce

- kategoria MŁODZICZKA (startowało 10 zawodniczek )

 1. Hyży Patrycja - SP Rosochata - gmina Kunice
 2. Gabriela Zarzycka - SP Bieniowice - gmina Kunice
 3. Wiktoria Michalska - SP Krotoszyce
 4. Milena Banaś - SP Rosochata - gmina Kunice
 5. Alicja Pietrus - SP Bieniowice - gmina Kunice
 6. Weronika Witkowska - SP Krotoszyce

- kategoria KADETKA ( startowało 12 zawodniczek)

 1. Aleksandra Pastyrnak - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 2. Sabina Olszowska - Gimnazjum Spalona - gmina Kunice
 3. Sandra Wrońska - Kaczawa Bieniowice - gmina Kunice
 4. Klaudia Korniłowicz - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 5. Wiktoria Butryn - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 6. Klaudia Nowak - Gimnazjum Krotoszyce

 

- kategoria KADET (startowało 8 osób)

 1. Grzegorz Kołbuc - Gimnazjum Spalona - gmina Kunice
 2. Jakub Papis - Gimnazjum Krotoszyce)
 3. Gracjan Kuczyński - Gimnazjum Krotoszyce
 4. Jakub Talar - Gimnazjum Krotoszyce
 5. Hubert Wąchała - Gimnazjum Krotoszyce
 6. Dawid Iwan - Gimnazjum Krotoszyce

(dalsze miejsca u organizatora)

 

- kategoria JUNIOR (startowało 7 )

 1. Michał Orzechowski - Rosochata - gmina Kunice
 2. Mateusz Kołbuc - Gimnazjum Spalona - gmina Kunice
 3. Damian Kuc - Rosochata - gmina Kunice
 4. Maciej Podraza - Gimnazjum Spalona - gmina Kunice
 5. Jakub Nowicki - Gimnazjum Krotoszyce
 6. Arkadiusz Głaz - Rosochata - gmina Kunice

(dalsze miejsca u organizatora)

 

- kategoria JUNIORKA

 1. Monika Rusak - „Kaczawa” Bieniowice - gmina Kunice
 2. Natalia Omańska - „Kaczawa” Bieniowice - gmina Kunice
 3. Klaudia Olszowska - „Kaczawa” Bieniowice - gmina Kunice
 4. Wiktoria Nowak - Gimnazjum Krotoszyce
 5. Aleksandra Dudziak - Krotoszyce
 6. Katarzyna Gutowska - Bieniowice - gmina Kunice

 

- kategoria SENIOR ( startowało 11 zawodników)

 1. Jarosław Sochacki - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 2. Dawid Jakubik - Krotoszyce
 3. Sebastian Sroka - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 4. Radosław Kupczyński - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 5. Bartłomiej Panek - KS Jerzmanka - gmina Chojnów
 6. Radosław Wroński - „Kaczawa” Bieniowice - gmina Kunice

(dalsze miejsca u organizatora)

 

- kategoria SAMORZĄDOWCY

 1. Radosław Wroński - Radny Gminy Kunice
 2. Wiesław Cedzidło - Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
 3. Kazimierz Burtny - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego

 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych ( z wyjątkiem kategorii „samorządowcy”) poza nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami wywalczyli sobie prawo startu w eliminacjach strefowych Dolnośląskich Igrzysk ( rozgrywanych 5.03.2016 r., w Gierałtowcu)

Mistrzostwa były dofinansowane ze środków Powiatu Legnickiego i Gminy Krotoszyce.