Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W piątek 11 marca 2016 roku, odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń.

Sesja rozpoczęła się miłym akcentem wręczenia Staroście Legnickiemu Janinie Mazur odznaczeń przyznanych przez Związek Inwalidów Wojennych RP oraz Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Wyróżnienia zostały przyznane za szczególne zasługi z działania na rzecz inwalidów wojennych i kombatantów.

Starosta Janina Mazur została uhonorowana Krzyżem 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W związku z otrzymanymi wyróżnieniami przedstawiciel Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wręczył Pani Staroście Dyplom uznania za dotychczasową aktywność w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatanckiego, natomiast przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy we Wrocławiu podziękował za pomoc okazywaną weteranom walki i pogratulował odznaczenia Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP.

Po wręczeniu odznaczeń i gratulacji przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. Radni przyjęli sprawozdania:

 • z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2015 rok;
 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2015;
 • z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legnickim na lata 2015 - 2018”- za 2015 rok;
 • z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015;
 • z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 29 lutego 2016 r.

  Podczas Sesji Rady Powiatu Legnickiego przyjęto sześć uchwał, w tym w sprawie:
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.

Sesję zakończyły życzenia złożone Radnym i zaproszonym gościom przez Przewodniczącego Rady z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych oraz podziękowania dla Renaty Pinczuk –Brymerskiej, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej, za stroiki świąteczne przygotowane dla Radnych przez dzieci z tej jednostki.