Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia „Nasz Dom” z siedzibą w Legnickim Polu, pn. „PEŁNYM GŁOSEM- warsztaty wokalno- dramowe”

W dn. 9 marca br. do Starostwa Powiatowego w Legnicy wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Nasz Dom” z siedzibą w Legnickim Polu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „PEŁNYM GŁOSEM- warsztaty wokalno- dramowe”

Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Legnicy, na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu w zakładce: organizacje pozarządowe/ dotacja w trybie art. 19a/ 2016

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać na piśmie, w sekretariacie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczną na adres e – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59 – 220 Legnica, do dnia 24 marca br. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu listu do urzędu)

W załączeniu: