Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

herbKOMUNIKAT

dotyczy: Rozpoczęcia przez Powiat Legnicki realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku, przyjętego do realizacji na podstawie Uchwały Nr 59/254/2016 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 10 marca 2016 roku.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 16/2015 z dnia 21 października 2015 r. zatwierdziła „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Z przyjętych w dniu 29 lutym 2016 roku procedur i kierunków brzegowych przez Fundusz wynika, że w bieżącym roku będą realizowane m.in. następujące obszary programu:

 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 1. Realizator – samorząd powiatowy.
 2. Adresaci programu – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 3. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu.
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 1. Realizator – samorząd powiatowy.
 2. Adresaci programu – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
 3. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu.
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych.
 1. Realizator – samorząd powiatowy.
 2. Adresaci programu – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztat terapii zajęciowej.
 3. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
 • do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • do 250.000,00 zł dla autobusów,

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji projektu.

Szczegóły dotyczące powyższego programu dostępne są na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON. Informacji w sprawie programu udziela p. Agnieszka Redyk – Starszy Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Legnicy pod numerem telefonu 76/72 43 515.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, ul. Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok. 309, w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r.

Do pobrania wniosek w formacie doc wniosek.doc lub w formacie pdf wniosek.pdf