Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Ostrzeżenie – Burze z gradem /1

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2016 r. poz. 239)) na realizację zadania publicznego pt.. „Jubileuszowy koncert chórów z Polski, Niemiec i Czech”

Zgodnie z § 5 Uchwały Zarządu Powiatu 14/48/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) dla Stowarzyszenia Śpiewaczego Męski Chór „Dnia Jednego” na wykonanie zadania publicznego pt. „Jubileuszowy koncert chórów z Polski, Niemiec i Czech”” w okresie od 25 maja 2016 roku do 28 maja 2016 roku.

Podpisali:

  • Janina Mazur
  • Krzysztof Sowiński
  • Kazimierz Burtny
  • Jan Krawczyk
Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego 61/260/2016 w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.