Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Ostrzeżenie – Burze z gradem /1

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2016 r. poz. 239)) na realizację zadania publicznego pt. "PEŁNYM GŁOSEM- warsztaty wokalno- dramowe”

Zgodnie z § 5 Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 14/48/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 860,00 zł (osiemset sześćdziesiąt złotych) dla Stowarzyszenia ”Nasz Dom” z siedzibą w Legnickim Polu na wykonanie zadania publicznego pt. "PEŁNYM GŁOSEM - warsztaty wokalno - dramowe”” w okresie od 15 kwietnia 2016 roku do 15 lipca 2016 roku.

Podpisali:

  • Janina Mazur
  • Krzysztof Sowiński
  • Kazimierz Burtny
  • Jan Krawczyk

Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego 61/261/2016 w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.