Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie odbyło się 12 kwietnia br., a wśród zaproszonych gości były władze powiatu, gmin, dyrektorzy szkół i przedszkoli, księża, przedstawiciele mediów lokalnych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wicestarosta Krzysztof Sowiński, Proboszcz Dziekan Dekanatu Chojnów Marek Osmulski, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Wiesława Bratek. Zmiana lokalizacji Poradni była możliwa dzięki wygospodarowaniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego kwoty w wysokości prawie 135 tys. zł. Tyle kosztował remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Rozwój oświaty i szkolnictwa, to dla władz powiatu legnickiego jeden z priorytetów już od kilku lat. To właśnie z myślą o podnoszeniu standardów realizacji powiatowych zadań oświatowych podjęto decyzję o zmianie siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie. Przez ponad szesnaście lat funkcjonowania dzięki przychylnej postawie władz Miasta Chojnowa korzystała, nieodpłatnie, z pomieszczeń stanowiących mienie komunalne miasta.

Przeniesienie Poradni do budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie nie tylko przyczyniło się do lepszego kontaktu z młodzieżą, funkcjonuje tam Liceum Ogólnokształcące, ale także w znaczący sposób ułatwiło korzystanie przez dzieci i młodzież niepełnosprawną ruchowo z usług specjalistów zatrudnionych w placówce. Nowa siedziba mieści się na parterze budynku przy ul Poźniaków 2, a wszystkie pomieszczenia i toaleta pozbawione są barier architektonicznych.

Adaptacja sal lekcyjnych na specjalistyczne gabinety pozwoliła na dostosowanie pomieszczeń pod kątem działań, które będą się w nich odbywać. Gabinety zostały pogrupowane w „segmenty” i tak przyporządkowane działom Poradni, aby duety diagnostyczne psycholog-pedagog miały możliwość bieżącej konsultacji i odpowiedniej współpracy w niesieniu pomocy psycho-pedagogicznej.

Powiatowa placówka współpracuje również z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny. Tylko w I semestrze roku szkolnego 2015/16 diagnozą psychologiczną, pedagogiczną lub logopedyczną poddano 715 uczniów. Różnymi formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej  lub logopedycznej objęto 1100 dzieci. Poradnia poza Chojnowem prowadzi również działania w terenie, a także posiada gabinety w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy. Te ostatnie powstały głównie z myślą o mieszkańcach z gminy Kunice, Prochowice, Legnickie Pole, Krotoszyce, Ruja oraz Miłkowice, którym wygodniej jest dojechać do Legnicy, niż do Chojnowa.