Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

zdjęcie nr 1

W dniach 5-8 maja br. na Zamku Piastowskim w Legnicy odbędą się II Dolnośląskie dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Zachodnich organizowane przez Samorząd województwa Dolnośląskiego.

Uroczystości mają na celu przywrócenie i pielęgnowanie pamięci o bolesnej historii wypędzenia z Kresów wschodnich i osiedlenia na Ziemiach Odzyskanych, w naszym przypadku na Dolnym Śląsku.

Samorząd Województwa pragnie złożyć hołd i wyrazić szacunek tym, którzy z godną podziwu determinacją włączali Dolny Śląsk w żywy organizm Rzeczpospolitej – podnosili z ruin wsie, miasta, budowali polską administrację, szkolnictwo i kulturę.

Ta znacząca rocznica jest również okazją do utrwalenia w naszej świadomości historycznych dziejów Polski, propagowania postaw patriotycznych, a także ukazania młodemu pokoleniu Dolnoślązaków chlubnych korzeni swoich Ojców i Dziadów.

Szczególne uroczystości odbędą się 8 maja br. po mszy w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Będą wspomnienia Pionierów Osadnictwa, wręczone zostaną odznaczenia i dyplomy, a przy wspólnym świętowaniu przy dźwiękach znanych i lubianych pieśni i piosenek żołnierskich w wykonaniu m.in. Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Orkiestry Dętej Diecezji Legnickiej Sursum Corda i wybitnych artystów scen polskich i zagranicznych będzie można podzielić się wspomnieniami sprzed 70 lat.

 

Program obchodów II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych

 • 5 maja (czwartek) – godz. 10:00 sala teatralna:Konferencja DODN – „Problematyka kresowa, osadnicza, przesiedleńcza w nauczaniu najnowszej historii”;
  • prof. dr hab. Adam Koseski rektor Akademii Humanistycznej w Półtusku: „Jak uczyć o aspektach II Wojny Światowej i jej skutkach dla Ziem Zachodnich”;
  • red. Adam Śmiech („Myśl Polska”): „Na marginesie poczdamskiego myślenia”;
  • red. dr Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości w Warszawie): „Kresowiacy jako osadnicy”;
  • komunikaty: Czesław Kowalak, Monika Łyp, Paweł Nowak, Stanisław Zięcik
  • otwarcie wystawy: „Barwy najnowszej historii Ziem Odzyskanych – motywy patriotyczne i historyczne w malarstwie Katarzyny Popińskiej;

 • 6 maja (piątek) Dzień wydawniczy – godz. 10:00 „Kroniki, wspomnienia, relacje ustne, filmy dokumentalne o Pionierach i pierwszych latach Osadnictwa na Dolnym Śląsku”,
  • prezentacja wydawnictw, książek, pamiętników związanych z wypędzeniem z Kresów Wschodnich, przesiedleniem i zagospodarowywaniem Ziem Odzyskanych, m.in. „Galicjanie i Serbowie” aut. Jan Bujak;
  • „Pionierskie lata turystyki w Sudetach” – Zbigniew Kulik – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu;
  • Spotkanie z twórcami filmu „Wołyń”, prezentacja fragmentów filmu;
  • Aktorska interpretacja wspomnień – prof. Stanisław Górka;
  • Otwarcie wystawy: „Przybyliśmy, jesteśmy, będziemy” aut. Marek Sadowski;

 • 7 maja (sobota) – Dzień Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – godz. 10:00
  • prezentacja zbiorów Muzeum Wojska Polskiego;
  • Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią) prezentacje: „Wojsko Polskie na Kresach 1918-1939”, „Pociąg ze Lwowa”;
  • występ Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej „Sursum Corda”;
  • Prezentacja grupy rekonstrukcyjnej „Victoria”;
  • Żołnierski poczęstunek dla uczestników;

 • 8 maja (niedziela) – Oficjalne uroczystości:
  • godz. 10:00 – Msza Święta w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy
  • godz. 12:00 – Oficjalne uroczystości: Zamek Piastowski w Legnicy:
   • Otwarcie części oficjalnej i przywitanie gości przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego i wystąpienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego;
   • wręczenie odznaczeń i dyplomów okolicznościowych;
   • wspomnienia Pionierów Osadnictwa m.in. Monika Śladewska, Stanisław Srokowski, Stanisław Zięcik, Karol Liwirski;
   • Koncert z udziałem m.in.:
    • Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Śmiglu,
    • Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”,
    • Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z Warszawy,
    • Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”,
    • Artyści scen polskich: Aurelia Sobczak, Zbigniew Lesień, prof. Stanisław Górka,
   • Biesiada Osadników – żołnierski poczęstunek dla uczestników.