Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

zdjęcie nr 1

Pod takim hasłem Oddział Okręgowy i Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im Witelona w Legnicy zorganizował WIELKI FESTYN REKREACYJNY z okazji Dnia Dziecka 2016, pod Patronatem Honorowym Janiny Mazur - Starosty Legnickiego, Tadeusza Krzakowskiego – Prezydenta Miasta Legnicy oraz prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego – Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy.

W festynie wzięło udział ponad 1000 dzieci z powiatu legnickiego, Legnicy i okolicznych powiatów. Na dziedzińcu i w auli PWSZ na milusińskich czekało wiele atrakcji, konkursów z nagrodami, zawodów sportowych, przeglądów zespołów artystycznych, pokazów oraz wielka loteria fantowa ze specjalnymi nagrodami.


zdjęcie nr 3
Imprezę rozpoczął przemarsz wielkiego barwnego korowodu dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Była grochówka, żurek, kiełbaski z rożna, wiele ciast i słodyczy, napoi i innych frykasów przekazanych przez licznych sponsorów. Każde dziecko biorące udział w imprezie otrzymało paczkę ze słodyczami.

Dzień dziecka był okazją do wyrażenia wdzięczności przyjaciołom dzieci. Dziesięć osób otrzymało odznaki „Przyjaciel Dziecka”:

 1. Pani dr Helena Babiuch – Prorektor ds. nauki i współpracy
 2. Pan prof. Jerzy Pietkiewicz – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
 3. Pan dr Wacław S
  zetelnicki – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Prezes Zarządu Fundacji KGHM „Polska Miedź”
 4. Pani Wioleta Drzystek – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona W Legnicy
 5. Pani Ewelina Fedorczak – Specjalista sieci Kin Helios w Legnicy
 6. Pani Ewie Pietrakowskiej – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Legnicy
 7. Pani Agnieszce Borodacz – Skarbnik Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy
 8. Pani Elżbieta Rabiej – przewodnicząca Koła Przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy

Kapituła działająca od 1998 roku przy Oddziale TPD w Legnicy przyznała statuetki TPD „Nade wszystko dziecko”. Otrzymali je:

Sylwia Jagiełło – zastępca dyrektora Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy

 1. Renata Nicpoń – nauczycielka Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy, współprzewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy ZSI w Legnicy
 2. Irena Pleśniak – wieloletnia działaczka ZHP i TPD, wieloletni wychowawca na koloniach TPD
 3. Asp. Andrzej Jurkowski – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.

zdjęcie nr 3

Podsumowano też XIV Regionalny konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”.

W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm Elżbieta Stępień, starosta legnicki - Janina Mazur, zastępca prezydenta miasta Legnicy – Dorota Purgal, przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń, prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD Ryszard Wach, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, rektor PWSZ prof. Ryszard K. Pisarski, przedstawiciele instytucji i ruchów współpracujących z TPD i współorganizujących tą imprezę.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków finansowych powiatu legnickiego.

zdjęcie nr 4

zdjęcie nr 5