Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Od kwietnia 2016 Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Zatrudnienie Wspomagane II” dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 lipca 2016.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stornie www.eudajmonia.pl lub w biurze projektu). Kompletny dokument należy przesłać na adres biura projektu lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Eudajmonia – Biuro projektu
ul. Borówkowa 5a
59-101 Polkowice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 76 753 91 39
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kto może wziąć udział.

Projekt kierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • posiadana orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników);
 • zamieszkuje na terenie jednego z czterech powiatów: miasto Legnica, powiat legnicki, lubiński lub polkowicki;
 • jest w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata i nie pracuje,
 • nie uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

W pierwszym roku planowane jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 27 osób z woj. dolnośląskiego.

Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach, w okresie 01.04.2016 r.–30.03.2017 r. oraz 01.04.2017 r.- 31.03.2018 r.

 

 

 

Możliwe formy wsparcia:

1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,

2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.

4. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.

5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

Stażyści otrzymają zwrot kosztów dojazdu na staż oraz stypendia stażowe.

 

Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

 

 

 

Zatrudnienie wspomagane realizujemy po to, aby osiągać następujące rezultaty:

 • uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę na otwartym rynku pracy,
 • uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu,
 • jako pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

 

Liderem projektu jest Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych a Partnerami Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy oraz Fundacja Eudajmonia z Polkowic.

Projekt realizowany będzie zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń Partnerów.