Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

zdjęcie nr 1Wypoczynek wakacyjny, warsztaty wspierające i wycieczka ekologiczna- to rezultat realizacji projektu na rzecz wychowanków COWPL w Golance Dolnej w ramach projektu „Inwestycja w Młodych”, który Fundacja KGHM Polska Miedź wsparła dofinansowaniem w wysokości 10.000 zł.

Grupa 14 wychowanków Domu Dziecka otrzymała możliwość aktywnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu, kształtowania właściwych postaw i relacji rówieśniczych a także skorzystania z wyjazdów wakacyjnych.

zdjęcie nr 1Dzięki wsparciu Fundacji wychowankowie uczestniczyli w zajęciach ekologicznych w Zagrodzie Sudeckiej, zdobywając wiedzę o fascynujących rejonach Gór i Pogórza Kaczawskiego, mieli możliwość osobistych poszukiwań skarbów w wyrobisku agatów - co było niezwykłą atrakcją. Podobnie jak warsztaty profilaktyczne z zakresu zagrożeń z cyberświata czy używkom mówimy nie dostarczyły dzieciakom nie tylko konkretnych wiadomości, ale także były zachętą do kształtowania postaw prospołecznych oraz samorozwoju. W ramach projektu podopieczni wzięli udział w zorganizowanym wypoczynku letnim na obozach i koloniach w Rewalu, Wygnańczycach i Darłowie. Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez zaangażowania środków Fundacji.zdjęcie nr 1

 

Współpracujemy