Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty
serdeczne życzenia i wyrazy uznania. Doceniając wysiłek wkładany
w wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy,
zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie oraz rozwój
oświatowy, życzymy dużo zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń,
satysfakcji z pracy na rzecz edukacji i wychowania młodego pokolenia
oraz pomyślności w życiu osobistym.


Przewodniczący Rady Powiatu 
Starosta Legnicki
Aleksander Kostuń Janina Mazur