Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Od 2005 roku Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy jest organizatorem WIECZORÓW PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II. Spotkania, w których biorą udział dzieci i młodzież, głównie z Legnicy i powiatu legnickiego, odbywają się każdego roku w innej szkole.

W październiku, w 38 rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża, odbył się WIECZÓR PAMIĘCI w Gimnazjum Nr 5 w Legnicy. Program obchodów upamiętniających to wydarzenie zawierał też uczczenie pamięci niedawno kanonizowanej Świętej Matki Teresy z Kalkuty – osoby bardzo bliskiej duchowo św. Janowi Pawłowi II, a także wolontariuszom legnickiego oddziału TPD.

Rok 2016 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – ROKIEM WOLONTARIATU w szkołach i placówkach oświatowych, a tam działają głównie Koła Przyjaciół Dzieci, które wśród członków zrzeszają ponad 500 młodych wolontariuszy. A więc to odniesienie do osobowości Matki Teresy z Kalkuty jest nieprzypadkowe.

Dzieci i młodzież szkolna z Legnicy oraz powiatu legnickiego w sumie z 24 placówek, w tym 14 z powiatu legnickiego, zaprezentowała poezję i pieśni o św. Janie Pawle II i św. Matce Teresie. Szczególnie wzruszające było wykonanie na saksofonie, przez uczennicę Zespołu Szkół Integracyjnych, ukochanej pieśni Papieża Polaka „Barki”. Były też tematyczne prezentacje multimedialne i degustacja papieskich kremówek.

W czasie uroczystości na czołowym miejscu wystawione było popiersie św. Jana Pawła II - pamiątka z X wycieczki pielgrzymów TPD „Szklakiem Jana Pawła II”, odbytej w maju bieżącego roku, zakupionego w Wadowicach i pobłogosławionego przez Kardynała Stanisława Dziwisza podczas pamiętnego spotkania w pałacu arcybiskupa krakowskiego.

Współorganizatorem uroczystości były działaczki TPD z Gimnazjum Nr 5 w Legnicy, przewodnicząca koła TPD – Katarzyna Makuch i katechetka w tej szkole Jadwiga Rozmiarek. Kolejny Wieczór Pamięci planowany jest z okazji 20 rocznicy pamiętnej wizyty św. Jana Pawła II w Legnicy, w czerwcu 2017 roku.

Przed uroczystością wieczorną, przed Pomnikiem św. Jana Pawła II delegacja Starostwa Powiatowego ze Starostą Janiną Mazur i Prezesem TPD Kazimierzem Pleśniakiem oraz uczniami Szkoły Podstawowej Nr 4 w Legnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Listy gratulacyjne i wyrazy uznania za inicjatywę organizacji Wieczoru Pamięci przesłali legniccy parlamentarzyści: Senator Dorota Czudowska i Posłanki na Sejm RP - Ewa Szymańska i Elżbieta Stępień

Foto: Wojciech Kozłowski