Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W Starostwie Powiatowym w Legnicy funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie pracowników socjalnych z terenu powiatu legnickiego. Celem szkolenia była poprawa bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej wykonujących swoje obowiązki w terenie.

Szkolenie składało się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zajęcia praktyczne prowadził Podinspektor Henryk Tonderys KWP we Wrocławiu – były to zajęcia z samoobrony. Obecnie pracownik socjalny może zwrócić się do Komendy Policji o asystę, policja takiej asysty udzieli, jednakże nie zawsze pracownik jest w stanie przewidzieć, że w danym miejscu taka pomoc będzie potrzebna. W związku z tym, że z agresją ze strony petentów pracownik może spotkać się w różnych miejscach, zajęcia praktyczne miały na celu pokazanie i przećwiczenie paru elementów samoobrony niezbędnych w sytuacji ataku bądź gróźb z ich strony.

Podczas zajęć teoretycznych, prowadzący Podkomisarz Mieczysław Dziemidok przedstawił sposoby prowadzenia rozmowy oraz negocjacji z petentami. Natomiast Sierżant Dawid Marczyński mówił o emocjach towarzyszących pracownikom, jak i odwiedzanych przez nich osób. Przedstawiał sposoby rozpoznawania stanu emocjonalnego rozmówcy, przestrzegał i uczulał pracowników przed niebezpiecznym sytuacjami, jakie mogą nastąpić, kiedy rozmówca nie potrafi poradzić sobie z narastającym napięciem. Prowadzący udzielili rad, jak zaaranżować spotkanie w taki sposób, aby do niebezpiecznych sytuacji nie dochodziło.

Inicjatorem spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej i przeszkolenia pracowników w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,
w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast organizatorem szkolenia dla pracowników z terenu powiatu legnickiego było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. W szkoleniu wzięło udział 32 pracowników, każdy ośrodek pomocy społecznej z terenu powiatu legnickiego oddelegował na szkolenie przynajmniej dwóch pracowników.