Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 45 niepełnosprawnych osób. Głównym celem ŚDS jest rehabilitacja i usamodzielnienie uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach akceptacji, bezpieczeństwa i samozadowolenia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym. Dzięki pozyskaniu przez władze powiatu legnickiego środków finansowych na termomodernizację i remont pomieszczeń, podopiecznym znacząco poprawią się warunki pobytu w Domu. Uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu odbyło się w miniony piątek 2 grudnia. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, radni powiatowi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legnickiego: Stanisława Pakos i Grzegorz Gapski, Jan Krawczyk Członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Burtny Etatowy Członek Zarządu Powiatu, władze kościelne parafii chojnowskich oraz ojciec Alojzy Kosobucki proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja, Biskupa (Miry) z Kamieńca Podolskiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta oraz w imieniu Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wanda Gołębiowska dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Na prace remon­towe, na które w ramach zadania „Wy­konanie prac termomodernizacyjnych wraz ze zmianą źródła ciepła w Środo­wiskowym Domu Samopomocy Nr 2 przy ul. Reja 3 w Chojnowie”, powiat pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie w wysokości 378 942,13 zł. i celem było przepro­wadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą źródła ciepła. Dzięki wsparciu finansowemu przeprowadzono pra­ce związane z wykonaniem nowej elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej oraz przeprowadzono kompleksową modernizację systemu grzewczego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na nowoczesną kotłownię gazową, z pełną automatyką. Ogólny koszt zadania brutto to 757 884,27 zł. Wspomniane dofinansowanie to połowa potrzebnej kwoty, kolejne 50 proc. pochodzi ze środków budżetu powiatu.

W efekcie przeprowadzonych prac w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie zdecydowanie po­prawi się komfort świadczonych usług, co będzie miało duże znaczenie dla ich odbiorców w zakresie kształtowania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania we własnej społeczności.

Dzięki pozy­skaniu kolejnych środków w wysokości 84. 693,00 zł z budżetu państwa, a do­kładniej z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wo­jewódzkiego, w Środo­wiskowym Domu Samopomocy Nr 2 przeprowadzono także prace polegające na przebudowie łazienki na parterze i dostosowaniu jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomalowano pomieszczenia, wymieniono niesprawną kanali­zację. Nowa elewacja budynku przyciąga oko przechodniów, szczególnie porą wieczorową i nocą, kiedy podświetlenia zewnętrzne podkreślają urok nowej elewacji. Ale niewątpliwie najbardziej wszystkie przeprowadzone prace remontowe cieszą uczestników Domu, dla których jest to „drugi dom”, tu bowiem uczą się wszystkich czynności ułatwiających im życie w społeczeństwie.