Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W ostatnia niedzielę, 4 grudnia, w kościołach katolickich zbierano ofiary przeznaczone na Kościół na Wschodzie. W pomoc w pozyskiwaniu środków na odbudowę Kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim zaangażowali się również pracownicy naszego Starostwa, w którym to na prośbę ojca proboszcza parafii w Kamieńcu Podolskim oj. Alojzego Kosobuckiego, w Starostwie przeprowadzona została zbiórka. Proboszcz odwiedził starostwo, by podziękować za zaangażowanie w zbiórkę, która z pewnością pozwoli na kontynuowanie remontu kościoła.

Kamieniec Podolski kojarzy się nam z jedną z najwspanialszych twierdz Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich, ale Kamieniec to również miasto niezrównanych zabytków potwierdzających potęgę Polski i rodów magnackich. Przykładem minionej świetności jest wyjątkowej urody kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja zwanym również „Kościołem złotej mgły”.

Fundatorem zbudowanego w 1616 r. barokowego kościoła był Mikołaj Bazyli Potocki herbu Pilawa. Po zdobyciu przez Wielką Portę Kamieńca, świątynia była przez 27 lat meczetem. Po odzyskaniu Podola przez Rzeczpospolitą, kościół powrócił w ręce Dominikanów. W 1748 r. dzięki pomocy finansowej rodziny Potockich zostaje przebudowany. W 1993 r. w kościele wybuchł pożar, który zniszczył zdecydowaną część wyposażenia świątyni. Zniszczeniu uległy m.in. przepiękne freski w kaplicy św. Dominika. Zabytkowy kościół zdobią unikatowe sztukaterie na sklepieniu i ścianach nawy głównej. Ciekawostką, która wyróżnia kościół jest zachowany przy prawej stronie nawy głównej minbar oraz piękna ażurowa kazalnica muzułmańska wykonana w kamieniu, z umieszczonym nad wejściem arabskim napisem „Nie ma boga nad Allacha”. Kościół św. Mikołaja i klasztor obecnie jest siedzibą Paulinów opiekujących się miejscową wspólnotą polską.

Wieloletni program konserwatorsko-restauratorski zakłada prace renowacyjne przy malowidłach w kaplicy św. Dominika, prace konserwatorskie przy dekoracji sztukatorskiej i tynkach w Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa oraz rekonstrukcję sztukaterii na sklepieniu nawy głównej kościoła.

Środki pozyskane w 2014 roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą pozwoliły przeprowadzić naprawę i konserwację tynków na ścianach nawy bocznej oraz odtworzenie oryginalnej kolorystyki na sklepieniu. Ponadto były prowadzone dalsze prace w Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa, a także zlikwidowano spękania konstrukcyjne kaplicy Świętego Dominika. Jednak pozyskane środki nie zaspokoiły w pełni ogromnych potrzeb finansowych związanych z ratowaniem historycznego kościoła w Kamieńcu Podolskim.

Od wielu lat dzięki ogromnemu zaangażowaniu proboszcza ojca Alojzego Kosobuckiego i pozyskaniu przez niego środków finansowych od prywatnych darczyńców wrażliwych na potrzeby kościoła, będącego historycznym spadkiem kultury polskiej na Kresach Wschodnich, prowadzone są prace mające na celu całkowitą naprawę i konserwację obiektu. Niestety koszt tego przedsięwzięcia jest ogromny, dlatego też zwraca się z wielką prośbą o wsparcie finansowe tego szczytnego zadania mającego na celu ratowanie i przywrócenie świetności jednej z piękniejszych świątyń Kresów Wschodnich.