Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, odbył się finał konkursu pn. "PREWENCJA TEATRALNA”, którego organizatorem był Wydział ds. Nieletnich i Patologii KMP w Legnicy. W konkursie wystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych z Chojnowa, Krotoszyc oraz z Legnicy. Prewencja teatralna ma na celu zmobilizowanie młodzieży do przedstawienia na deskach teatru, poprzez swoją ekspresję, problemów jakie ich dotyczą w codziennym życiu: narkotyki, alkohol, przemoc rówieśnicza.

Jury miało niełatwy orzech do zgryzienia, by wybrać z zespołów biorących udział w konkursie, tych najlepszych. W składzie Jury znaleźli się: aktorka Marzena Kipiel -Sztuka, przedstawiciel legnickiego teatru Joanna Rostowska, radny powiatu i jednocześnie satyryk Robert Wierzbicki, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Mariola Karwan, przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu nadkom. Anna Nęcka oraz przedstawiciel legnickiej Straży Miejskiej spec. Robert Kuczak.

Pierwsze miejsce Jury przyznało uczniom legnickiego Gimnazjum nr 5 za spektakl „Taniec z białą damą”. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Chojnowie za przedstawienie „W sidłach”, a trzecie – legnickie Gimnazjum nr 9 za spektakl „Kwiat jednej nocy”. Jury przyznało też wyróżnienia, które zdobyli za walory wychowawcze uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Legnicy oraz Gimnazjum im św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

Nagrody wręczali: Janina Mazur Starosta Legnicki, mł. insp. mgr inż. Leszek Zagórski Komendant Miejski Policji w Legnicy.