Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zapraszają na otwarcie wystawy Regionalnego Przeglądu Szopek Bożonarodzeniowych TPD w Legnicy.

Otwarcie wystawy nastąpi 16 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, w Zamku Piastowskim, w holu na II piętrze. Wystawę będzie można oglądać codziennie, w terminie do 15 stycznia 2017 r.

Szopki wykonane przez dzieci i młodzież to pomysł na wkroczenie w magiczny czas świąt, a zarazem kultywowanie pięknej polskiej tradycji. Tę idę, zapoczątkowaną w 1990 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Harcerz” w Legnicy, popularyzuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy ogłaszając, co roku, Regionalny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Uczestniczące w Konkursie dzieci i młodzież mają możliwość zaprezentowania i pogłębienia swoich zainteresowań i zdolności plastycznych i artystycznych. Ponadto, uzyskują okazję do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu historii, dziedzictwa kulturowego oraz kultywowania polskich tradycji, związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie Świąteczny Koncert i podsumowanie konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2016.